Zjednodušení prvního oťukávání API

Jste-li schváleným partnerem, zjednodušili jsme pro vás první pokusy s API. Dosud bylo nutné před voláním prvního endpointu získat OAuth Access Token pro partnerský eshop, což obnášelo zprovoznění instalační rutiny a získání krátkodobého API Access Tokenu. Nyní máte možnost ve stránce doplňku (Administrace → Propojení → API Partner → záložka "Doplňky" -> Detail doplňku → záložka "Testovací instalace") vygenerovat testovací API Access Token (tlačítko “Vytvořit API access token”) s platností 7 dní, který můžete rovnou využít na volání vašich endpointů.

Post navigation