Odstranění nadbytečné položky v detailu produktu

Dne 11. 6. 2019 přestaneme posílat položku data.variants[].parameters[].code v endpointu Detail produktu (s použitím parametru ?include=variantParameters. Tato položka je tam nyní nadbytečná (kód varianty bude nadále posílán v data.variants[].code). Pro jistotu si ověřte, že ji váš kód nevyužívá.

Post navigation