Zpětně nekompatibilní změna v seznamu objednávek od 18. 6. 2019

Dne 18. 6. 2019 změníme v Seznamu objednávek /api/orders typ položky data.orders[].shipping a
data.orders[].paymentMethod z pole na objekt. V současné době posíláme pole obsahující vždy jednu položku.
Pro hladký přechod vám doporučujeme kdykoliv do tohoto data změnit váš software, aby používal položky
data.orders[].shipping2 a data.orders[].paymentMethod2, které již nyní obsahují právě jeden objekt dopravy a platby.

Post navigation