Validace při volání externích URL

Pro případy, kdy voláme externí URL, jako jsou OAuth či instalační URL nebo webhooky, jsme zavedli validaci. URL musí začínat protokolem (http nebo https), být doménové jméno (nikoliv IP adresa), nesmí být lokální (localhost) a povolené porty jsou 80, 8080 a 443.

Post navigation