Časové pásmo u filtrů s časem

Endpointy, kde je možné nebo nutné použít parametr specifikující čas, jako například Poslední změny objednávek /api/orders/changes?from=2018-05-28T14:17:00%2B02:00 dosud nerespektovaly časovou zóny a čas se interpretoval pro český čas (CET či CEST). Nyní je již u všech endpointů s tímto typem parametru časová zóna bere v potaz, můžete používat libovolnou časovou zónu a interpretace hodnoty není závislá na nastavení našich serverů.

Pro jistotu si zkontrolujte, zda změna nebude mít negativní vliv na váš software, zejména pokud používáte na svém serveru jinou časovou zónu než CET a CEST. Dotčené endpointy:

Post navigation