Ukončení zpětné kompatibility – smazání shipping2 a paymentMethod2

Jak bylo dříve avizováno, k dnešnímu dne jsme ze Seznamu objednávek /api/orders odstranili položky shipping2 a paymentMethod2, které jsme zavedli dočasně kvůli hladké opravě typu položek shipping a paymentMethod. Tím je oprava dokončena a začištěna.

Post navigation