3 nové endpointy: emailové seznamy a změny dobropisů

Eshopy s aktivním modulem “Hromadná korespondence” mají možnost si sestavovat emailové seznamy nakupujících (i pokud nakupovali jako neregistrovaní). Základní je seznam “newsletters”, kam se vkládají emailové adresy zákazníků, kteří souhlasili se zasíláním newsletterů. Výpis emailových seznamů vrátí endpoint /api/mailing-lists, adresy obsažené v seznamu pak endpoint /api/mailing-lists/{code}, například /api/mailing-lists/newsletters.

Změny v dobropisech /api/credit-notes/changes vrací informaci o poslední změně každého dobropisu, který byl vytvořen, změněn nebo smazán v posledních 30 dnech. Více informací v Apiary.

Post navigation