Standardní cena v detailu produktu

Do endpointu Detail produktu jsme přidali novou položku commonPrice (standardní cena), která bývá na frontendu použita pro srovnání vaší a běžné ceny. Stejně jako cena (price) a akční cena (actionPrice.price) je třeba ji interpretovat podle includingVat (true = cena je včetně DPH). K dispozici pouze cena z hlavního ceníku, pokud je uživatel přihlášen a má jiný ceník, je potřeba použít endpoint Detail ceníku.

Post navigation