Webhooky na pozastavení a obnovení doplňku

V okrajových případech je možné OAuth Access Token pozastavit, což je stav, kdy doplněk zůstává uživateli nainstalovaný a nadále probíhá fakturace, ale požadavky na API jsou odmítány. Nastává to v případě, kdy uživatel z různých důvodů doplněk ve svém Správci doplňků pozastaví. Dosud nebylo možné rozlišit důvod, proč je token odmítán.

Nově je možné si zaregistrovat webhook – URL, kterou zavoláme v případě, že dojde k pozastavení tokenu (nainstalovaného doplňku). Najdete ji v nastavení doplňku, záložce Nastavení, políčko URL adresa webhooku pro získání notifikace o pozastavení. Obdobně je možné nastavit URL adresa webhooku pro získání notifikace o obnovení, kterou zavoláme v okamžiku, kdy je token (instalace doplňku) opět převedena do schváleného stavu. Využitím těchto webhooků je možné pozastavit posílání požadavků na API a vyvarovat se tak zbytečným voláním, která by byla stejně odmítnuta.

Zaslaná informace bude v obvyklém JSON formátu:

{
   "eshopId": 125671,
   "event": "addon:suspend",
   "eventCreated":"2019-01-18T17:23:40+0100",
   "eventInstance": 125671
}

Události nabývají hodnot addon:suspend a addon:approve. V položce eventInstance je zopakováno číslo eshopu.

Post navigation