Podpora pro skladové nároky

Přidali jsme do API podporu pro skladové nároky. V eshopu se tím rozumí množství zboží, které už je “zarezervované” v přijatých objednávkách (a odečteno ze skladového množství v eshopu), ovšem ve fyzickém skladu stále ještě leží, dokud se objednávka nevyexpeduje.

Skladový nárok pro každý produkt (či variantu) a sklad poskytne endpoint Skladové zásoby produktů v položce claim.

Dále jsme rozšířili endpoint Aktualizovat skladové množství, kde již dříve bylo možné nastavit absolutní množství na skladě (položka quantity) nebo relativní změnu (položka amountChange). Tyto položky měnily skladové množství dostupné pro objednávky. Nyní je možné také nastavit reálné množství na fyzickém skladě pomocí položky realStock. To ve skutečnosti nastaví také skladové množství´, ovšem se zohledněním skladových nároků. Relativní změna fyzického skladu je totožná se skladovou zásobou – použijte také amountChange.

Skladové nároky jsou stejně jako práce se sklady celkově podmíněny aktivním modulem “Skladové hospodářství”. Sledování skladových nároků může eshopař aktivovat či vypnout. Nastavení je možné zjistit v endpointu Eshop info v položce data.settings.trackStockClaims.

Post navigation