Přidání tříd pro identifikaci položek v hlavním menu

Pro usnadnění úprav hlavního menu našich šablon je nyní každé <li> položce v menu přiřazena jedinečná třída. U běžných odkazů směřujících na stránky e-shopu má třída tvar menu-item-{ID-stranky-na-kterou-vede-odkaz}. Připomínáme, že ID stránky lze jednoduše zjistit na dané stránce prozkoumáním elementu <body>, který má vždy třídu id-XX.

U externích odkazů, pro které nelze použít ID stránky, mají položky třídu ve tvaru menu-item-external-{id-polozky}, kde je ID vygenerováno při vytvoření odkazu.

Třídy jsou přiřazeny na všech úrovních menu, takže je možné zaměřit i jednotlivé podkategorie. Doplnění tříd proběhlo na všech šablonách.

Post navigation