Nově dostupné informace o kategoriích

Dnes jsme přidali nový endpoint Seznam kategorií produktů /api/categories, který vrací všechny kategorie, jejich hierarchii a podrobné detaily.

Dále jsme rozšířili endpoint Detail produktu, který dosud vracel jen hlavní kategorii. Nyní vrací i vedlejší kategorie.

Obě změny se týkají jen “obyčejných” kategorií, nikoliv parametrických.

V některých případech u kategorií chyběl guid, nyní jsme ho doplnili ke všem kategoriím.

Post navigation