Přidání informací o dopravě zdarma do dataLayeru

V dataLayeru nyní zjistíte také informace o dopravě zdarma – stačí zadat dataLayer[0].shoptet.cartInfo.

[
 {
  "shoptet": {
   "cartInfo": {
    freeShipping: false,
    leftToFreeShipping: {
      priceLeft: 999,
      dependOnRegion: false
    }
   }
  }
 }
]

Hodnota freeShipping je true v případě, že je uplatněn slevový kupón pro dopravu zdarma.

Hodnota leftToFreeShipping.priceLeft ukazuje, kolik zbývá do hranice stanovené pro dopravu zdarma – nulová či záporná hodnota značí, že doprava zdarma je dostupná.

Poslední hodnota leftToFreeShipping.dependOnRegion pak značí, zda je doprava zdarma závislá na zvoleném regionu.

Do dataLayeru jsme také přidali informaci o tom, zda je zákazník přihlášen pod svým hlavním účtem (dataLayer[0].shoptet.customer.mainAccount).

Post navigation