Podpora pro pořadí produktů v kategorii

Možnost automatizovaně pracovat s pořadím produktů v kategorii byl častý požadavek – vyšli jsme mu vstříc představením dvou endpointů:

Post navigation