Poslední změny v emailových seznamech

Přinášíme možnost dozvědět se, jaké změny se udály uvnitř emailového distribučního seznamu – tedy jaké emaily byly přidány nebo odebrány od určité doby. Endpoint Poslední změny e-mailového seznamu funguje podobně jako ostatní /changes endpointy – v parametru ?from= uveďte časovou značku – typicky čas poslední úplné synchronizace. Změny se evidují pro každý seznam zvlášť, kód seznamu je proto součástí URL.

Nejčastěji je využíván systémový emailový seznam newsletters, který obsahuje emaily zákazníků, kteří souhlasili se zasíláním marketingových sdělení. Volání by tedy bylo například /api/mailing-lists/newsletters/changes?from=2019-11-17T14%3A17%3A00%2B02%3A00. Stejně jako u ostatních /changes endpointů uchováváme historii 30 dní. Mohou nastat pouze add a delete, editace v administraci není.

Post navigation