Nový endpoint s dostupnými endpointy

Tento endpoint zavádí novou kategorii systémových endpointů. Ty se odlišují tím, že je vývojář doplňku může volat bez schválení eshopařem – jsou vždy k dispozici. Seznam dostupných endpointů /api/system/endpoints vrací pro daný token seznam endpointů, ke kterým má token použitý v hlavičce oprávnění. Pokud se volá s parametrem ?status=pending, vrátí seznam endpointů, které již má schváleny doplněk, ale ještě ne tento token (tzn. eshopař ještě nepotvrdil). Díky tomu můžete ve svém doplňku určité akce vykonávat či vynechat podle toho, zda nějaký endpoint je či není povolený. Dříve šlo jen endpoint zavolat a podle návratového kódu reagovat, pokud token oprávnění neměl.

Pokud má eshopař nějaké neschválené doplňky, můžete ho směřovat do administrace do sekce “Propojení”, stránku “Správce doplňků”. V horní části vypisujeme doplňky, které čekají na schválení práv. Je také možné eshopaře navést přímo na dialog schválení práv pomocí URL: {domena eshopu}/admin/spravce-doplnku/#modal-rights-{id-doplnku}.

Post navigation