Detaily o parametrech variant

Endpoint Detail produktu nově poskytuje podrobné informace o parametrech variant (název a klíč parametru, jeho hodnotu a doplňková nastavení). Sekce (pole) data.variants[].parameters[] se ovšem objeví jen v případě, že bude vyžádán v URL endpointu parametrem include=variantParameters. Dále je připraven název varianty data.variants[].name, který obsahuje soupis parametrů a jejich hodnot. Pro produkt bez variant jsou parameters i name rovny null.

Post navigation