API limity, velkoobchodní platby a dopravy, OPTIONS

Jak nám přibývá doplňků a jejich uživatelů, začíná provoz API tvořit nemalý podíl na požadavcích na servery. Snížili jsme proto limity pro současná připojení na 5 na jednu IP adresu a 3 na jeden token.

V endpointu Eshop info jsou položky shippingMethods a paymentMethods, které obsahují seznamy maloobchodních a velkoobchodních doprav, resp. plateb. Příznak wholesaleActive indikuje, zda jsou velkoobchodní dopravy a platby povoleny. Pokud nebyly, seznam velkoobchodních doprav a plateb byl vždycky prázdný, i když v administraci zobrazeny byly (například po zapnutí a opětovném vypnutí). Nyní se velkoobchodní dopravy a platby zobrazují vždy stejně jako v administraci.

API nově podporuje HTTP metodu OPTIONS, pomocí které lze zjistit, jaké HTTP metody podporuje který endpoint (metody vrací v HTTP hlavičce Allow:).

Post navigation