Zpětně nekompatibilní změny v API

Od 16. 4. 2019 bude endpoint Skladové zásoby produktů /api/stocks/{stockId}/supplies{?productGuid}{?code} vracet políčko changeTime pouze v případě, že uvedete parametr include=changeTime. K tomu jsme přistoupili proto, že v řadě případů toto políčko není potřeba, avšak jeho dohledávání zbytečně zpomaluje dobu vyřízení požadavku. Pokud toto políčko potřebujete, upravte své volání do 16. 4. 2019 tak, aby obsahovalo include=changeTime (parametr je již nyní akceptován, byť nepoužit).

Post navigation