Změny políček s cenami, historie změn, limit krátkodobých tokenů

V endpointu detail objednávky byly provedeny následující změny:
– Objekt price (celková cena objednávky) obsahuje políčko withVat a withoutVat. Tato políčka nahrazují includedVat a excludedVat a mají stejnou hodnotu i formát. Políčka includedVat a excludedVat budou odstraněna 15. 1. 2019.
– Nové položka vatPayer, která určuje, zda byla objednávka vytvořena v režimu plátce DPH či neplátce DPH.
– Položky (z pole items) mají nový objekt itemPrice, který obsahuje spočtenou cenu (s uplatněním slevy a počtu kusů) s DPH (withVat), bez DPH (withoutVat), sazbu DPH (vatRate) a částku DPH (vat).
– Stejnou strukturu má i nákupní cena (pokud je uvedena) v objektu buyPrice.
– U položek je objekt items[].price nahrazen výše uvedenými a bude 15. 1. 2019 odstraněný.
– Položka priceRatio je nově i v položce (dosud byla v objektu price, který ale bude odstraněn).

V endpointech detail faktury, zálohové faktury a dobropisu byly provedeny následující změny:
– Objekt price (celková cena faktury, dobropisu či zálohové faktury) obsahuje políčko withVat a withoutVat. Tato políčka nahrazují includedVat a excludedVat a mají stejnou hodnotu i formát. Políčka includedVat a excludedVat budou odstraněna 15. 1. 2019.
– Nové položka vatPayer, která určuje, zda byla faktura (či jiný dokument) vytvořen v režimu plátce DPH či neplátce DPH.
– Položky (z pole items) mají nový objekt itemPrice, který obsahuje spočtenou cenu (s uplatněním slevy a počtu kusů) s DPH (withVat), bez DPH (withoutVat), sazbu DPH (vatRate) a částku DPH (vat).
– Stejnou strukturu má i nákupní cena (pokud je uvedena) v objektu buyPrice.
– Položky items[].price, items[].purchasePrice, items[].includingVat a items[].vatRate (z objektů v poli items) jsou nahrazeny výše uvedenými a budou 15. 1. 2019 odstraněny.

V endpointech seznam objednávek, faktur, zálohových faktur, dobropisů byla v objektu price (celková cena faktury, objednávky apod.) přidána políčka withVat a withoutVat. Tato políčka nahrazují includedVat a excludedVat a mají stejnou hodnotu i formát. Políčka includedVat a excludedVat budou odstraněna 15. 1. 2019.

Endpointy Poslední změny objednávek a Poslední změny faktur vrací data o změnách až od 25. 10. 2018 (starší změny nemusí být kompletní). Data se poskytují pro posledních 30 dní, starší se odmazávají.

Je možné vyžádat maximálně 5 současně platných krátkodobých tokenů. Pokud si vyžádáte 5 tokenů a během jejich platnosti si vyžádáte šestý, nebude token poskytnut.

Post navigation