Vlastní script před odesláním formuláře

Přidali jsme možnost, jak s vlastním scriptem vstoupit do procesu odeslání formuláře – týká se jak odeslání objednávky, tak například odeslání příspěvku do diskuze, přihlášení k odběru newsletteru nebo dotazu k produktu.

Pokud vytvoříte funkci shoptet.custom.postSuccessfulValidation, bude tato zavolána po úspěšné validaci formuláře těsně předtím, než bude formulář odeslán. Funkce musí vracet buď true, čímž se formulář odešle, nebo false, čímž se odeslání formuláře zastaví – v tom případě se musíte o odeslání formuláře postarat sami.

Funkce shoptet.custom.postFailedValidation bude oproti tomu zavolána po neúspěšné validaci formuláře. Tato funkce nemusí vracet žádnou hodnotu.

Obě funkce obdrží jediný parametr form, který obsahuje aktuálně validovaný formulář.

Tyto scripty prosím vkládejte do části “Záhlaví (před koncovým tagem HEAD)”.

/*
* This function will be called after successful validation, right before form submit.
* Argument "form" is currently validated form
* Function has to return true (to submit form) or false (to interrupt form submitting)
*/
shoptet.scripts.setCustomFunction(
  'postSuccessfulValidation',
  function(form, args) {
    // Do your stuff here
  }
);
/*
* This function will be called after unsuccessful validation, right before the form submitting is interrupted.
* Argument "form" is currently validated form
*/
shoptet.scripts.setCustomFunction(
  'postFailedValidation',
  function(form, args) {
    // Do your stuff here
  }
);

Post navigation