Úprava příznaků produktu v exportech a importech

Před časem jsme k příznakům přidali možnost pracovat s pevně ohraničeným datumem, tedy s možností, kdy se má příznak zobrazit a kdy vypnout. V exportech a importech ale tato možnost doposud chyběla. Během následujících dní/týdnů dojde k úpravě importů a exportů, kde nejen doplníme nové pole pro počáteční datum, ale také zároveň upravíme celkovou strukturu. O nasazení budeme ještě informovat několik dní předem.

Současný XML

<FLAGS>
  <NEW>0</NEW>
  <TIP>0</TIP>
  <ACTION>1</ACTION>
  <CUSTOM1>0</CUSTOM1>
  <CUSTOM2>0</CUSTOM2>
  <CUSTOM3>0</CUSTOM3>
</FLAGS>
<FLAG_VALIDITY>
  <ACTION>2025-07-31</ACTION>
</FLAG_VALIDITY>

Ukázka nového XML

<FLAGS>
  <FLAG>
    <CODE>new</CODE>
    <VALID_FROM>2019-06-29</VALID_FROM>
    <VALID_UNTIL>2019-06-30</VALID_UNTIL>
  </FLAG>
  <FLAG>
    <CODE>action</CODE>
    <VALID_UNTIL>2019-05-31</VALID_UNTIL>
  </FLAG>
  <FLAG>
    <CODE>tip</CODE>
    <ACTIVE>1</ACTIVE>
  </FLAG>
  <FLAG>
    <CODE>custom1</CODE>
    <ACTIVE>0</ACTIVE>
  </FLAG>
  <FLAG>
    <CODE>custom2</CODE>
    <ACTIVE>0</ACTIVE>
  </FLAG>
  <FLAG>
    <CODE>custom3</CODE>
    <ACTIVE>0</ACTIVE>
  </FLAG>
</FLAGS>

XML

CSV, XSL

Post navigation