Smazání nadbytečné položky v parametrech

Dnes jsme přestali posílat položku data.variants[].parameters[].code v endpointu Detail produktu (s použitím parametru ?include=variantParameters). Tato položka byla nadbytečná (kód varianty bude nadále posílán v data.variants[].code).

Post navigation