Rozšířené informace o produktu

Rozšířili jsme endpoint Detail Produktu o nové informace. Jsou to položky

pro každý produkt či variantu.

Dále je endpoint obohacen o sekci popisné parametry – použijte volbu ?include=descriptiveParameters, parametry pak naleznete v poli data.descriptiveParameters[].

Post navigation