Odstranění dalších jQuery AJAX requestů

Přidali jsme další nové události pro manipulaci s košíkem, související s postupným odstraňováním jQuery AJAX requestů, čili u dalších událostí nadále není možno poslouchat na jQuery událost ajaxSuccess.

// Current code
document.addEventListener('ajaxSuccess', function() {
    // your code here
});

// Newly supported code
document.addEventListener('ShoptetCartSetCartItemAmount', function() {
    // your code here
});

Nové události jsou následující:

(Seznam všech dostupných událostí získáte zadáním shoptet.scripts.availableCustomEvents.)

Post navigation