Návod k přípravě medailonku doplňku

Medailonek vašeho doplňku bude viditelný na našem webu Shoptet Doplňky. Je to místo, kam cílíme většinu našich kampaní, stránka, kterou budete svůj doplněk prezentovat a přes kterou si budou e-shopaři moci doplněk objednat.

Přípravu medailonku máte na starosti sami a spravujete ho přímo ve své administraci doplňku (sekce Propojení/API Partner/záložka Doplňky)

Protože vyžadujeme jednotný vzled medailonků doplňků (lépe se v nich e-shopařům orientuje), držte se prosím pravidel sepsaných níže.

Níže si projdeme pravidla pro jeho přípravu po jednotlivých sekcích:

Obsah nápovědy:

Medailonek doplňku

1) Administrace doplňku, záložka Popis
a) Sekce odkazů
b) Editor “Co doplněk umí”
c) Editor “Krátký popis”
d) Editor “Popis”
e) Obecná pravidla pro psaní textů medailonku

2) Administrace doplňku, záložka Screenshoty
a) Ikona (Loga) doplňku
b) Screenshoty
c) Obrázek pro sociální sítě

3) Administrace doplňku, záložka Marketing
a) Remarketingové kódy
b) Měřčící kódy

4) Administrace doplňku, záložka Přehled novinek

Cena doplňku

a) Testovací doba doplňku

Checklist


Medailonek doplňku

1) Administrace doplňku, záložka Popis

a) Sekce odkazů

Zde je několik důležitých odkazů, které se budou zobrazovat v pravém panelu “Podpora” na detailu medailonku doplňku.

b) Editor “Co doplněk umí”

Do této sekce sepište maximálně v 6 bodech přínos vašeho doplňku. Tento text se zobrazuje jako modrý blok v úvodu medailonku doplňku.

c) Editor “Krátký popis”

V Krátkém popise v maximálně 80 znacích výstižně sepište, o čem doplněk je a jaký je jeho přínos.

V medailonku doplňku se tento text nezobrazuje, ale ukáže se v přehledu všech doplňků (nebo ve vybrané kategorii) po najetí na doplněk. Tento text se také přenáší i do remarketingových kampaní, proto si na něj dejte záležet. Prostě stučný, výstižný, prodejní text 🙂

d) Editor “Popis”

Text vepsaný do tohoto editoru se zobrazuje v medailonku hned za modrým blokem “Co doplněk umí”.

Pravidla strukturování textu v tomto editoru:

1) První odstavec (popř. dva odstavce) tohoto textu pište tučně a v těchto cca 2 – 4 větách sepište, co jsou hlavní přínosy doplňku. Klidně na tomto místě využijte i text psaný v krátkém popisku.

Následovat bude text rozdělený do kapitol. Nadpisy kapitol pište ve formátu H3 (“Nadpis 3”):

2) “Základní vlastnosti doplňku” (nadpis ve formátu H3)

3) “Proč si vybrat právě tento doplněk” (nadpis ve formátu H3)

4) “Pro koho je doplněk určen”

5) “Jak doplněk aktivovat”

e) Obecná pravidla pro psaní textů medailonku:

2) Administrace doplňku, záložka Screenshoty

a) Ikona (Loga) doplňku

V administraci požadujeme dvě velikosti loga – v obou případech (272×92 px a 300×300 px) jde o logo doplňku, které bude mít stejný obsah, pouze se liší svou velikostí. Tedy žádný claim, pouze jméno a ikonu doplňku

Ve dvou velikostech ho potřebujeme, protože:

Pravidla pro vložení loga

b) Screenshoty

c) Obrázek pro sociální sítě

3) Administrace doplňku, záložka Marketing

V této sekci máte možnost vkládat své Remarketingové a měřící kódy do svého medailonku doplňku, díky kterým budete sbírat své publikum návštěvníků stránky. Na toto publikum je pak žádoucí cílit svou remarketingovou reklamu.

a) Remarketingové kódy

b) Měřící kódy

4) Administrace doplňku, záložka Přehled novinek


Cena služeb/doplňku

a) Testovací doba doplňku


Checklist

Níže najdete checklist, podle kterého si můžete zkotrolovat, zda je váš medailonek doplňku kompletně připravený ke spuštění