Lazy loading obrázků v menu na šabloně Classic

Pro rychlejší načítání se nyní obrázky v hlavním menu šablony Classic stahují až ve chvíli, kdy si uživatel příslušnou kategorii rozbalí. Stejně jako u obrázků produktů jde o nahrazení průhledného placeholderu obrázkem, jehož umístění je uvedeno v atributu data-src.

Abychom zajistili plynulé načtení menu, nastavili jsme těmto obrázkům pevnou max-height 54px (pro standardní šířku 76px). Pokud na Classicu pracujete s jinou šířkou obrázků, jejich správného zobrazení dosáhnete odpovídající změnou max-height podle poměru 1.4 : 1.

Post navigation