Formátování políčka exchangeRate

Políčko exchangeRate v endpointech objednávek, faktur, zálohových faktur a dobropisů nebylo správně formátováno, nyní má pevný formát s 8 desetinnými místy a je doručen jako řetězec, aby nedošlo k nechtěným nepřesnostem, např."exchangeRate": "0.04537411".

Post navigation